Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD

Chấm dứt Chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD gây nên một số lúng túng đối với doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan. Luật Thành Thái xin cung cấp thông tin cầng thiết về thủ tục Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD như sau:

LUẬT THÀNH THÁI – 0912 264 553

I. Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp

II. Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm:

1. Nội dung

  • Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh/VPĐD. Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/VPĐD của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
  • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/VPĐD;
  • Con dấu của chi nhánh/VPĐD (nếu có)

2. Số lượng: 1 bộ

III. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Trước khi chấm dứt hoạt động Chi nhánh/VPĐD/ ĐĐKD phải hoàn thành những công việc sau:

  • Thanh toán các khoản nợ của chi nhánh.
  • Nếu không tiếp tục sử dụng lao động thì phải giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh.

IV. Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD

1. Gửi thông báo

Doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD.

Lưu ý: Đối với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/VPĐD, kèm theo Thông báo phải có Hồ sơ chấm dứt hoạt động, trong đó quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/VPĐD bao gồm

–  Quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân,

–  Quyết định của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên,

–  Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên,

–  Quyết định của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần,

–  Quyết định của các thành viên hp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/VPĐD

2.  Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dt hoạt động. Đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là những tư vấn sơ bộ của Luật Thành Thái. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo quy định của pháp luật. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào, xin vui lòng liên hệ đến Luật Thành Thái theo hotline: 0912 264 553 hoặc Email: luatthanhthai@gmail.comLuật Thành Thái chúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn và phục vụ tận tình.

Có thể tham khảo thêm: 

Tư vấn và Dịch vụ Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh của Công ty Hợp danh

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD

Tin liên quan