Các điều kiện để thành lập doanh nghiệp

Trước khi tiến hành hoạt động đăng ký thành lập thì trước hết, các chủ doanh nghiệp cần tìm hiểu các điều kiện để thành lập doanh nghiệp. Trong bài viết này, công ty luật Thành Thái và cộng sự sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các điều kiện cơ bản để thành lập doanh nghiệp.

Tìm hiểu các điều kiện để thành lập doanh nghiệp

1. Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập Doanh nghiệp theo quy định của LDN 2014 trừ các trường hợp thuộc khoản 2 điều 18 LDN 2014.

Ngoài các đối tượng trên cần lưu ý đối với chủ DNTN, thành viên công ty hợp danh :

+Chủ DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh ( theo khoản 3 điều 183 LDN 2014)

+ Thành viên hợp danh không được làm chủ DNTN hoặc thành viên công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại ( theo khoản 1 điều 175 LDN 2014)

cac-dieu-kien-de-thanh-lap-doanh-nghiep
                                                    HOTLINE: 0961 961 043

2. Điều kiện về vốn

Điều kiện về vốn điều lệ và vốn pháp định cũng là một trong các điều kiện để thành lập doanh nghiệp. Điều kiện về vốn pháp định khi thành lập DN đã được dỡ bỏ từ LDN 1999 ( vốn pháp định được hiểu là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp)

Trong luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định về vốn pháp định tuy nhiên trong các Nghị định về một số lĩnh vực kinh doanh vẫn đặt ra quy định về vốn pháp định ví dụ trong ngành Ngân hàng theo NĐ 10/2011/NĐ-CP về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng có quy định một số trường hợp thành lập doanh nghiệp yêu cầu vốn pháp định như:  NHTM nhà nước có vốn pháp định là 3000 tỷ VND, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu USD…

Giấy tờ cần thiết khi tiến hành các thủ tục với ngành nghề có vốn pháp dịnh :

+ vốn điều lệ >= vốn pháp định ( hồ sơ chứng minh tùy từng TH  ví dụ như ngành ngân hàng là giấy phép của Ngân hàng nhà nước…)

+ góp vốn bằng TS thì phải có văn bản định giá của cơ quan chuyên môn

+ góp vốn bằng tiền thì phải ký quỹ tại Ngân hàng thương mại

3. Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh

Một trong các điều kiện để thanh lap doanh nghiep là doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu về ngành nghề kinh doanh. Ngành, nghề kinh doanh được chia làm 4 loại :

+Ngành nghề tự do kinh doanh

+Ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại phụ lục III ban hành kèm theo nghị định 59/2006/NĐ-CP ví dụ như ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh  như xăng, dầu các loại, thuốc thú y, dịch vụ y tế…

+ Ngành, nghề hạn chế kinh doanh  theo phục lục II ban hành kèm theo nghị định 59/2006/NĐ-CP và nghị định 39/2009/NĐ-C về vật liệu nổ công nghiệp, NĐ 54/2012/NĐ-CP về sửa đổi bổ dung một số điều của NĐ 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của CP quy  định về vật liệu nổ công nghiệp như vật liệu nổ CN, súng đạt săn, súng thể thao và công cụ hỗ trợ….

+ Ngành, nghề cấm kinh doanh được quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo nghị định 59/2006/NĐ-CP và NĐ 49/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 59/2006/NĐ-CP như thuốc lá điều, xì gà và các thành phẩm thuốc lá khác nhập lậu, kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán trẻ em và phụ nữ…

Trên đây là các điều kiện để thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam. Nếu bạn còn những vướng mắc, băn khoăn, chúng tôi rất vui lòng giải đáp giúp bạn. Xin liên hệ số điện thoại: 0961 961 043  hoặc đia chỉ Email : Luatthanhthai@gmai.com  để nhận được sự tư vấn và các dịch vụ pháp lý.

Tin liên quan