Các Hành Vi Bị Cấm Đối Với Hoạt Động Cho Thuê Lại Lao Động

Các hành vi bị cấm đối với hoạt động cho thuê lại lao động

Đối với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động:

a) Trả tiền lương và chế độ khác cho người lao động thuê lại thấp hơn so với nội dung đã thỏa thuận với bên thuê lại lao động;

b) Cho doanh nghiệp khác mượn hoặc mượn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động để hoạt động cho thuê lại lao động;

c) Thu phí đối với người lao động thuê lại hoặc thực hiện việc cho thuê lại mà không có sự đồng ý của người lao động;

d) Cho thuê lại lao động nhưng công việc thuê lại không thuộc Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này hoặc thực hiện việc cho thuê lại lao động vượt quá thời hạn cho thuê lại lao động theo quy định tại Điều 26 Nghị định này;

đ) Thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động giữa doanh nghiệp cho thuê với doanh nghiệp khác trong Công ty mẹ – Công ty con, tập đoàn kinh tế mà doanh nghiệp cho thuê này là doanh nghiệp thành viên.

2. Đối với bên sử dụng lao động thuê lại:

a) Thu phí đối với người lao động thuê lại;

b) Cho người sử dụng lao động khác thuê lại người lao động đã thuê;

c) Sử dụng người lao động thuê lại làm công việc không thuộc Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại hoặc sử dụng người lao động thuê lại vượt quá thời hạn cho thuê lại lao động theo quy định

Luật Thành Thái cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động gồm:

– Tư vấn về các điều kiện xin cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;

– Tư vấn hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

– Thay mặt khách hàng giải trình các điều kiện theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép;

– Nhận giấy phép và giao lại giấy phép cho Quý khách.

Thời gian hoàn thành thủ tục: 30 ngày làm việc kể từ ngày quý khách cung cấp đủ hồ sơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ luật sư tư vấn: Hotline: 0982.9988.24 hoặc Email: luatthanhthai@gmail.com

Tin liên quan