Các Trường Hợp Được Nhập Hộ Khẩu Tại Hà Nội

Luật Thành Thái và Đồng Nghiệp 0982 998 824

Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của Luật cư trú và các quy định khác của pháp luật liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, tạm trú. Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Theo Luật cư trú 2006 sửa đổi năm 2013 quy định về Các trường hợp được nhập hộ khẩu tại Hà Nội:

  • Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;

Lưu ý: Việc đăng ký thường trú ở Hà Nội trong nội thành thì phải tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở; đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, các nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê.

  • Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

Người chưa thành niên không còn cha mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, gì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

  • Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;

  • Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;

Trường hợp quy định nêu trên đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ các điều kiện sau đây:
Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố;
Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;
Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Thành Thái và Đồng Nghiệp. Nếu vướng mắc pháp lý về các trường hợp được nhập hộ khẩu tại Hà Nội. Xin liên hệ 0982 998 824 sẽ được tư vấn đầy đủ.

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

Làm Sổ Hộ Khẩu Nhanh Hà Nội

Điều Kiện Đăng Ký Thường Trú Tại Thành Phố Hà Nội

 

Tin liên quan