Cách soạn thảo hợp đồng lao động để có hiệu lực pháp luật

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Cũng như các loại giao dịch dân sự khác, để có hiệu lực pháp lý, hợp đồng lao động phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về hình thức, mục đích, nội dung, chủ thể, ý chí tự nguyện của các chủ thể tham gia ký kết. Giúp các doanh nghiệp và người lao động nắm bắt được những yêu cầu trên Luật Thành Thái cung cấp tới các doanh nghiệp và người lao động những lưu ý chính khi giao kết HĐLĐ theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2012 (BLLĐ 2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

 

Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động – 0912 264 553  

1. Hợp đồng lao động phải có các nội dung sau đây:

– Tên, địa chỉ người sử dụng lao động hoặc người đại diện hợp pháp.

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, số chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác của người lao động.

– Công việc và địa điểm làm việc.

– Thời hạn của Hợp đồng lao động;

– Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Chế độ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế….

Nội dung của hợp đồng lao động không được trái với pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội. Mục đích của hợp đồng lao động không được trái với pháp luật và không được trái với đạo đức xã hội.

2. Hình thức của hợp đồng lao động:

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

3. Chủ thể của Hợp đồng lao động:

3.1 Người lao độngChủ thể giao kết hợp đồng lao động phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đối với người lao động từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.
3.2 Người sử dụng lao động: Đối với cá nhân phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Đối với pháp nhân phải do đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền ký kết.

Các bên tham gia ký kết hợp đồng lao động phải tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

Ngoài ra, Luật Thành Thái còn cung cấp các dịch vụ tư vấn cấp giấy phép bán buôn rượu, bán lẻ rượubán lẻ sản phẩm thuốc lá, bán buôn sản phẩm thuốc lá, tư vấn các vấn đề về doanh nghiệp và các giấy phép kinh doanh khác.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 0912.264.553 để nhận được sự tư vấn chính xác, kịp thời.

Tin liên quan