Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP. Bài viết này Luật Thành Thái gửi tới Quý khách tham khảo thủ tục này.

Nội dung có thể liên quan:

– Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

– Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh để bán lẻ hàng hóa đối với Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

– Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

1. Căn cứ pháp lý

– Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
– Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;
– Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
– Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;
– Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Điều kiện Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ

– Đảm bảo các điều kiện chung được quy định tại Điều 9 và Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

– Địa điểm lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cùng tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương với trụ sở chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Hồ sơ Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
– Bản giải trình có nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP;
-Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).
– Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
– Bản giải trình có nội dung:
+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;
+ Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ
+ Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có)

Thời gian: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Dịch vụ xin Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ của Luật Thành Thái

Bước 1: Tư vấn sơ bộ về các điều kiện, thủ tục, hồ sơ.

Bước 2: Trao đổi và ký kết hợp đồng dịch vụ giữa hai bên;

Bước 3: Luật Thành Thái tiến hành soạn thảo hồ sơ. Quý khách hàng thanh toán 70% giá trị hợp đồng;

Bước 4: Luật Thành Thái gửi hồ sơ và hướng dẫn Quý khách ký đóng dấu;

Bước 5: Luật Thành Thái tiến hành nộp hồ sơ;

Bước 6: Theo dõi tình trạng thụ lý hồ sơ, sửa đổi bổ sung hồ sơ (nếu có). Hướng dẫn chuẩn bị và cùng Quý khách tiếp đoàn kiểm tra điều kiện tại cơ sở;

Bước 7: Nhận kết quả, bàn giao Quý khách cùng hóa đơn GTGT, đề nghị thanh toán, thanh lý hợp đồng. Quý khách hàng thanh toán 30% giá trị hợp đồng và VAT (nếu có);

Bước 8: Trong quá trình hoạt động, Luật Thành Thái sẽ theo dõi, thông báo tới Quý khách những nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước.

Ngoài ra, Luật Thành Thái còn thực hiện các hoạt động như cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, thành lập doanh nghiệp, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm ….

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0369.131.905; hoặc địa chỉ email: luatthanhthai@gmail.com  để nhận được sự tư vấn kịp thời và dịch vụ nhanh gọn, chính xác.

Tin liên quan