Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh rượu tại Việt Nam

Trong quá trình thương nhân kinh doanh rượu sẽ có rất nhiều sự kiện xảy ra dẫn đến sự thay đổi thông tin trên Giấy phép kinh doanh rượu đã được cấp trước đó. Khi đó, thương nhân kinh doanh rượu phải thực hiện thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh rượu cho phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại.

I. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh rượu tại Việt Nam

Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép, thương nhân phải gửi hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

II. Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép (01 bộ) bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo mẫu;

b) Bản sao giấy phép đã được cấp;

c) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

III. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép:

a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

IV. Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ:

  • Giấy phép Bán rượu tiêu dùng tại chỗ: Phòng Kinh Tế thuộc Ủy Ban Nhân Dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
  • Giấy phép Bán lẻ rượu: Phòng Kinh Tế thuộc Ủy Ban Nhân Dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
  • Giấy phép Bán buôn rượu: Sở Công Thương
  • Giấy phép Phân phối rượu: Bộ Công Thương
  • Giấy phép Sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên: Bộ Công Thương
  • Giấy phép Sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm: Sở Công Thương
  • Giấy phép Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: Phòng Kinh Tế thuộc Ủy Ban Nhân Dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

IV. Các dịch vụ Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp cung cấp

Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ:

    ….

Ngoài ra, Công ty TNHH Thái Thái và Đồng Nghiệp sẽ giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng khi có nhu cầu kinh doanh rượu tại Việt Nam. Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp luôn lấy kết quả của quý khách là mục tiêu, sự hài lòng của khách hàng là thước đo. Mọi sự thắc mắc về kinh doanh rượu xin liên hệ với chúng tôi.

Số điện thoại: 0961 961 043

Địa chỉ mail : Luatthanhthai@gmai.com  để nhận được sự tư vấn trực tiếp

Tin liên quan