Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Luật Thành Thái
Hotline: 0912264553

Dựa vào nhu cầu hoạt động của Doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài có quyền chấm dứt hoạt động Chi nhánh ở Việt Nam. Trong trường hợp này, cần lưu ý:

1. Căn cứ chấm dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

1. Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài.

2. Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

3. Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Chi nhánh mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.

4. Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Chi nhánh mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.

5. Bị thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh theo quy định tại Điều 44 Nghị định 07/2016/NĐ-CP.

6. Thương nhân nước ngoài, Chi nhánh không còn đáp ứng một trong những điều kiện quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định 07/2016/NĐ-CP.

2. Hồ sơ chấm dứt hoạt động Chi nhánh

Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký, trừ trường hợp quy định tại Điều 35 Nghị định 07/2016/NĐ-CP;

– Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh (đối với trường hợp quy định tại Điều 35 Nghị định 07/2016/NĐ-CP) hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh của Cơ quan cấp Giấy phép (đối với trường hợp quy định tại  Điều 35 Nghị định Nghị định 07/2016/NĐ-CP);

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

– Bản chính Giấy phép thành lập Chi nhánh.

3. Căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp năm 2014.
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
  • Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ

Quý khách hàng có thể quan tâm:

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh rượu tại Việt Nam

Khi có bất kỳ vấn đề nào cần xin cấp phép, tư vấn. Khách hàng xin liên hệ số điện thoại: 0912 264 553 hoặc đia chỉ mail : Luatthanhthai@gmai.com  để nhận được sự tư vấn và các dịch vụ pháp lý kịp thời.

 Chuyên nghiệp, nhanh gọn, chính xác là thước đo, Thành công của khách hàng là kết quả.

Tin liên quan