Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày nay, khoa học và công nghệ (KH&CN) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả sản xuất. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đảng và Nhà nước ta xác định KH&CN là quốc sách hàng đầu trong chính sách phát triển quốc gia. Do đó, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKHCN) đang có nhiều ưu thế do Nhà nước đang thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ. Cụ thể như sau:

1. Ưu đãi từ chính sách thuế, phí và lệ phí

DNKHCN được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế trong nhiều chính sách thuế, phí và lệ phí của Nhà nước. Cụ thể như sau:

1.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thu nhập của DNKHCN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập giống như doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

  • Miễn thuế trong 04 năm đầu tiên
  • Giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo

Theo quy định của pháp luật, DNKHCN phải có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu. Do đó, vào năm tài chính mà doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện về doanh thu thì sẽ không được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều kiện, thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo pháp luật về thuế và quản lý thuế.

1.2. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Doanh nghiệp KH&CN được hưởng ưu đãi về loại thuế này đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 quy định:

“Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được, tài liệu, sách báo khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ được miễn thuế nhập khẩu.”

Căn cứ xác định, hồ sơ, thủ tục được thực hiện theo các quy định pháp luật về thuế.

 

1.3. Lệ phí trước bạ

DNKHCN được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà

2. Ưu đãi tín dụng

– Các dự án đầu tư sản xuất hình thành từ kết quả KH&CN của DNKHCN được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước;

– Khi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn.

– Đối với doanh nghiệp có tài sản dùng để thế chấp:

Được cho vay với lãi suất lưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại thực hiện cho vay;

– Nếu không có tài sản thế chấp nhưng có dự án khoa học và công nghệ khả thi:

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại

3. Các ưu đãi, hỗ trợ khác

– Được ưu tiên, không thu phí dịch vụ khi sử dụng máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp; cơ sở nghiên cứu KH&CN của Nhà nước để thực hiện các hoạt động KH&CN.

– Được hỗ trợ và tạo điều kiện trong việc thương mại hóa kết quả KH&CN;

+ Được sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và nguồn huy động hợp pháp khác để thương mại hóa kết quả KH&CN;

+ Được ưu tiên tham gia các dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả KH&CN, tài sản trí tuệ của Nhà nước.

4. Dịch vụ của Luật Thành Thái

Luật Thành Thái luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng trong các công việc

Thành lập mới doanh nghiệp KH&CN;

– Xin cấp Giấy chứng nhận KH&CN;

– Xin cấp các loại văn bằng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là những tư vấn sơ bộ của Luật Thành Thái về những ưu thế của doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ Hotline: 081 439 3779 hoặc email: luatthanhthai@gmail.com

Luật Thành Thái rất mong nhận được hợp tác từ Quý khách hàng!

Có thể tham khảo thêm:

Thành lập công ty cổ phần ở Hải Dương

Thành lập doanh nghiệp ở tỉnh Hải Dương

Điều kiện sản xuất thực phẩm

 

 

 

Tin liên quan