Tổ chức lại doanh nghiệp – Tách doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên

Tách doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Sau đây, Luật Thành Thái sẽ tư vấn sơ bộ về thủ tục ĐKDN đối với Công ty TNHH MTV.

1. Thành phần hồ sơ: bao gồm

 • Nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ GCN ĐKDN hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách;
 • Hồ sơ ĐKDN đối với công ty TNHH một thành viên của các công ty được tách;
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền;

2. Trình tự thực hiện:

 • Công ty TNHH có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty TNHH (công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

 • CSH công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 • Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;
 • Chủ sở hữu công ty được tách thông qua Điều lệ; bầu hoặc bổ nhiệm các chức danh và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp công ty bị tách có sự thay đổi về tỷ lệ vốn góp, vốn điều lệ thì công ty bị tách tiến hành thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp;

Trên đây là những tư vấn của Luật Thành Thái thủ tục ĐKDN đối với Công ty TNHH một thành viên khi thực hiện tác doanh nghiệp. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào, xin vui lòng liên hệ đến Luật Thành Thái theo hotline: 081 439 3779 hoặc email: luatthanhthai@gmail.com. Luật Thành Thái chúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn và phục vụ tận tình.

Có thể tham khảo:

Nên chọn loại hình doanh nghiệp nào khi thành lập

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Làm Sổ Hộ Khẩu Nhanh Hà Nội

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan