Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức khảo sát xây dựng

Hành nghề khảo sát xây dựng, đòi hỏi các tổ chức phải có “Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức khảo sát xây dựng”. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng này như thước đo đối với tổ chức đó, quyết định Khách hàng có tin tưởng và làm đối tác của họ không. Việc xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức khảo sát xây dựng không phải tổ chức nào cũng rõ. Để rút ngắn thời gian, đơn giản hóa, nhanh gọn thủ tục đó, hãy đến với Luật Thành Thái để được tư vấn.

‘   Tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng                                    0982 998 824

1. Điều kiện xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức khảo sát xây dựng

Chứng chỉ năng lực xây dựng gồm 03 hạng; mỗi hạng có điều kiện xin cấp khác nhau; cụ thể:

1. Hạng I:

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp.

b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

c) Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm A; 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) công trình cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát.

2. Hạng II:

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II phù hợp.

b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng xin cấp chứng chỉ;

c) Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm B; 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) dự án nhóm C hoặc 2 (hai) công trình cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát.

3. Hạng III:

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III phù hợp.

b) Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

2. Phạm vi hoạt động  khi tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức khảo sát xây dựng

a) Hạng I: Được thực hiện khảo sát xây dựng tất cả các dự án và cấp công trình cùng loại;

b) Hạng II: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án đến nhóm B, công trình đến cấp II cùng loại;

c) Hạng III: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án đến nhóm C, công trình đến cấp III cùng loại.

3. Công việc Luật Thành Thái thực hiện

a) Tư vấn điều kiện để được cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

b) Tư vấn các thủ tục xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

c) Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ chuẩn xin cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

d) Hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

e) Thực hiện thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Ngoài ra, Luật Thành Thái còn cung cấp các dịch vụ có liên quan như tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực khác cho tổ chức và cá nhân và tư vấn các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Hotline: 0982 998 824 – Email: luatthanhthai@gmail.com

 

Tin liên quan