CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Theo quy định tại Khoản 19, Điều 1 Nghị Định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của chính phủ thì tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Khảo sát xây dựng; Lập quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn quản lý dự án; Thi công xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì chỉ được tham gia các hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực nêu trên đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp IV; dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì công trình quy mô cấp IV khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có Điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó.

                                          Tư vấn xin Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng – LH: 0961.961.043

1.Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

– Có giấy đăng ký kinh doanh;

– Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh;

– Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động.

– Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có hiệu lực trong thời hạn 5 (năm) năm. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày hết hiệu lực thì phải làm thủ tục cấp lại.

Đối với các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho từng lĩnh vực cụ thể, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện đối với từng lĩnh vực đó.

2. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng;

– Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức;

– Bản kê khai danh sách, kinh nghiệm. Kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của những cá nhân chủ chốt theo mẫu;

– Bản kê khai theo mẫu về kinh nghiệm của tổ chức ít nhất 3 (ba) công việc tiêu biểu trong thời gian gần nhất cho mỗi lĩnh vực liên quan đến nội dung đăng ký;

– Bản kê khai năng lực tài chính; máy, thiết bị, phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với từng lĩnh vực đăng ký;

– Quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với từng lĩnh vực đăng ký.

Luật Thành Thái là đơn vị tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu với chi phí hợp lý, dịch vụ uy tín, nhanh chóng, chính xác.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 0961.961.043

Tin liên quan