Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên là thủ tục pháp lý tương đối phức tạp và chịu nhiều hạn chế. Việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên không tự do như đối với công ty cổ phần. Và không nhanh chóng như công ty hợp danh chỉ cần sự đồng ý các thành viên hợp danh .Đối với thành viên công ty TNHH  việc chuyển nhượng bị hạn chế về trình tự, thời gian chuyển nhượng.

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên quy định tại điều 52 và 53 Luật Doanh Nghiêp. Theo đó, công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp theo quy định sau:

  • Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỉ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty
  • Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết. (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán )

Trừ trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ (K6Đ45) thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo hai cách:

  • Trở thành thành viên của công ty nếu Hội đồng thành viên chấp thuận
  • Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định trên.

Như vậy việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên đòi hỏi thành viên chuyển nhượng cần phải chào bán vốn góp cho các thành viên trong công ty trước. Chỉ đến khi các thành viên công ty hoặc công ty không mua lại, không mua hết thì mới được chào bán cho người không phải là thành viên của công ty. Hay như  chuyển nhượng vốn theo trường hợp tại khoản 6 điều 45 thì cũng cần sự đồng ý của các thànhviên còn lại nếu người nhận chuyển nhượng muốn trở thành thành thành viên công ty. Quy định như vậy nhằm góp phần quản lý chặt chẽ các thành viên trong công ty. Đồng thời hạn chế sự gia nhập của người lạ vào công ty gây ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động quản lý điều hành công ty.

chuyen-nhuong-von-co-phan
chuyển nhượng vốn góp trong công ty hợp danh

Trình tự thủ tục  chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên quy định tại nghị định 78 như sau :

Công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh về vấn đề chuyển nhượng, thông báo phải bao gồm nội dung sau:

+ tên, mã số thuế, trụ sở của công ty

+ giấy tờ chứng thực của các cá nhân

+ số vốn của từng cá nhân và số vốn của từng cá nhân sau khi chuyển nhượng

+ chữ kí của ng đại diện của công ty

– Thông báo phải kèm theo hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực việc chuyển nhượng đã hoàn tất

– Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi nhận thông báo, trao giấy biên nhận và đăng kí thay đổi thành viên công ty

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp 2014
  • Nghị định 78/ 2015/ NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp

Trên đây là những quy định chung về thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hi vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi đã giúp bạn hiểu thêm về thủ tục này. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ số điện thoại: 081 439 3779 hoặc đia chỉ mail : Luatthanhthai@gmai.com để nhận được sự hỗ trợ chi tiết nhất.

 

 

Tin liên quan