Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên

Khi gặp phải các vấn đề kinh doanh  muốn thu hồi vốn hay muốn trao quyền sử dụng cho chủ thể khác. Chủ sở hữu công ty có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên.

Việc chuyển nhượng vốn đối với chủ sở hữu của loại hình công ty TNHH một thành viên. Có những đặc điểm pháp lý riêng biệt so với những loại hình doanh nghiệp khác. Hãy cùng  Luật Thành Thái  tìm hiểu những quy định pháp luật về vấn đề này:

 

Việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên được quy định tại luật Doanh nghiệp 2014. Vì đặc điểm của công ty TNHH một thành viên.  Là chỉ bao gồm một chủ sở hữu nên khi chuyển nhượng vốn góp sẽ dẫn đến hai trường hợp:

 • Nếu chủ sở hữu chỉ chuyển nhượng một phần vốn góp thì lúc này công ty sẽ có hai chủ sở hữu. Vì vậy, để đảm bảo đúng giữa loại hình công ty và cơ cấu tổ chức. Công ty TNHH một thành viên phải làm thủ tục chuyển đổi thành loại hình công ty. Doanh nghiệp có thể chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên/ công ty hợp danh/ công ty cổ phần. Xem thêm thủ tục chuyển đổi tại đây
 • Nếu chủ sở hữu chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho người khác. Thì cần làm thủ tục chuyển nhượng vốn và thủ tục thay đổi chủ sở hữu của doanh nghiêp.

 

 

 

chuyen-nhong-von-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien
             Tư vấn chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH một thành viên                                                                       LH: 0961 961 043

Thành phần hổ sơ khi thực hiện chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên:

 • Hồ sơ thay đổi (chuyển nhượng vốn góp) bao gồm: Thông báo, biên bản họp, quyết định về việc thay đổi.
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp có chữ ký các bên.
 • Giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác định của công ty.
 • Biên bản thanh lý hoàn thiện việc chuyển nhượng

Kèm theo đó là thủ tục hồ sơ về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Hoặc chuyển đổi chủ sở hữu doanh nghiệp:

 1. Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn góp:
 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;
 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Danh sách thành viên Công ty chuyển đổi;
 • Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực đối với cá nhân
 • Bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN đối với tổ chức.  Kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền.
 • Quyết định ủy quyền tương ứng của tổ chức.
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn và giấy tờ xác nhận hoàn tất chuyển nhượng
 • Các giấy tờ khác ( nếu có )
 1. Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ vốn góp
 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chức thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu mới
 • Điều lệ sửa đổi của công ty
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn
 • Các giấy tờ khác ( nếu có )

 

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 • Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của. Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.

 

Trên đây là những vấn đề pháp lý cơ bản về việc. Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên.

Để được giái đáp các thắc mắc cũng như được hỗ trợ các dịch vụ liên quan.  Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0961 961 043 hoặc địa chỉ mail : Luatthanhthai@gmai.com.

Tin liên quan