Đăng ký chương trình khuyến mại dưới hình thức bán hàng

Tổ chức chương trình khuyến mại dưới hình thức bán hàng là một trong các hoạt động xúc tiến thương mại mà các doanh nghiệp thường hay tổ chức.Nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, Luật Thành Thái  cung cấp dịch vụ đăng ký chương trình khuyến mại dưới hình thức bán hàng.

1. Công việc Luật Thành Thái thực hiện:

1.1. Soạn thảo hồ sơ.

1.2. Thay mặt, đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính Sở công thương

1.3.  Nhận phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

1.4.  Nhận thông báo bổ sung hồ sơ (Nếu có).

1.5. Đại diện khách hàng  nhận kết quả tại Sở công thương.

2. Hồ sơ bao gồm:

 2.1. Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu

 2.2. Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu.

  2.3. Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng

  2.4. Hình ảnh hàng hoá khuyến mại và hàng hoá dùng để khuyến mại

  2.5. Bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương

  2.6. Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có)

  2.7. Bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá, dịch vụ khuyến mại và hàng hoá dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định pháp luật (nếu có)

  2.8. Bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu tờ khai hàng hoá nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu

Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng.

  2.9. Giấy uỷ quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có)

3. Căn cứ pháp lý :

3.1. Luật thương mại 2005

3.2. Nghị định 37/2006/NĐ-CP của chính phủ về hoạt động xúc tiến thương mại

3.3. Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC  hướng dẫn khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại nghị định 37/2006

Tin liên quan