Đăng ký kiểm dịch động vật trên cạn nhập khẩu tại Việt Nam

Hiện nay, để động vật có thể nhập khẩu vào Việt Nam hay để hoàn thành thủ tục thông quan cho động vật trên cạn thì một trong những thủ tục hành chính bắt buộc phải làm đó là Đăng ký kiểm dịch động vật trên cạn nhập khẩu. Thủ tục này được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Luật Thành Thái sẽ tư vấn cho Quý khách hàng về trình tự thủ tục kiểm dịch động vật trên cạn cụ thể như sau.

I. Căn cứ pháp lý:

– Luật Thú Y 2015.

– Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

– Thông tư 35/ 2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT và 20/2017/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

II. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch, khai báo kiểm dịch động vật trên cạn:

A. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch động vật:

1. Văn bản đề nghị hướng dẫn kiểm dịch động vật nhập khẩu của tổ chức, cá nhân.

2. Đối với động vật thuộc đối tượng quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan khác, phải nộp văn bản hoặc giấy phép theo quy định.

B. Hồ sơ khai báo kiểm dịch động vật trên cạn:

1. Đơn khai báo kiểm dịch

2. Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu.

III. Trình tự thực hiện:

1. Trước khi nhập khẩu động vật chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch theo quy định tới Cục Thú Y.

2. Cục Thú Y thực hiện xem xét tính hợp lệ của của hồ sơ. Nếu được chấp thuận Cục Thú Y sẽ có văn bản chấp thuận và hướng dẫn kiểm dịch của Cục Thứ Y gửi cho chủ hàng và cơ quan kiểm dịch động vật của khẩu qua thư điện tử.

3. Sau khi được Cục Thú Y chấp thuận, chủ hàng khai báo kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu theo quy định pháp luật.

IV. Các dịch vụ Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp cung cấp

Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ:

    ….

Ngoài ra, Công ty TNHH Thái Thái và Đồng Nghiệp sẽ giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng khi có nhu cầu kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tại Việt Nam. Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp luôn lấy kết quả của quý khách là mục tiêu, sự hài lòng của khách hàng là thước đo. Mọi sự thắc mắc kiểm dịch động vật xin liên hệ với chúng tôi.

Tin liên quan