Đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu

Giống như động vật thì sản phẩm động vật để có thể nhập khẩu vào Việt Nam thì phải đăng ký kiểm dịch tại Cục Thú y. Tại đây, Cục Thú y sẽ nhận hồ sơ và hướng dẫn cho chủ hàng các bước để đăng ký và kê khai kiểm dịch sản phẩm động vật. Luật Thành Thái sẽ tư vấn cho Quý khách hàng thủ tục đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật cụ thể như sau.

I. Căn cứ pháp lý thủ tục đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật

– Luật Thú Y 2015.

– Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

– Thông tư 35/ 2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT và 20/2017/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

II. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch, khai báo kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn

A. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật:

1. Văn bản đề nghị hướng dẫn kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu của tổ chức, cá nhân.

2. Đối với sản phẩm động vật thuộc đối tượng quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan khác, phải nộp văn bản hoặc giấy phép theo quy định.

B. Hồ sơ khai báo kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn:

1. Đơn khai báo kiểm dịch

2. Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu.

III. Nội dung kiểm dịch:

Cục Thú y thực hiện kiểm dịch như sau:

1. Kiểm tra hồ sơ khai báo kiểm dịch, thực trạng hàng hóa, nếu đạt yêu cầu thì lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo quy định;

2. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu đối với sản phẩm động vật đạt yêu cầu vệ sinh thú y và thông báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi đến;

3. Hướng dẫn chủ hàng thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu độc.

III. Trình tự thực hiện:

1. Trước khi nhập khẩu động vật chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch theo quy định tới Cục Thú Y.

2. Cục Thú Y thực hiện xem xét tính hợp lệ của của hồ sơ. Nếu được chấp thuận Cục Thú Y sẽ có văn bản chấp thuận và hướng dẫn kiểm dịch của Cục Thứ Y gửi cho chủ hàng và cơ quan kiểm dịch động vật của khẩu qua thư điện tử.

3. Sau khi được Cục Thú Y chấp thuận, chủ hàng khai báo kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu theo quy định pháp luật.

IV. Các dịch vụ Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp cung cấp

Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ:

    ….

Ngoài ra, Công ty TNHH Thái Thái và Đồng Nghiệp sẽ giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng khi có nhu cầu kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tại Việt Nam. Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp luôn lấy kết quả của quý khách là mục tiêu, sự hài lòng của khách hàng là thước đo. Mọi sự thắc mắc về kiểm dịch xin liên hệ với chúng tôi.

Tin liên quan