Đối tượng, nguyên tắc thực hiện khuyến mại là gì?

LUẬT THÀNH THÁI – HOTLINE 0961 961 043

Khuyến mại là hoạt động của thương nhân nhằm xúc tiến việc bán hàng, cung ứng dịch vụ trong phạm vi kinh doanh của mình bằng cách dành lợi ích vật chất nhất định cho khách hàng. Thương nhân cần lưu ý đến đối tượng và nguyên tắc khi thực hiện khuyến mại:

1. Đối tượng thực hiện khuyến mại

Thương nhân thực hiện khuyến mại, gồm:

a) Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối.

b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

2. Nguyên tắc thực hiện khuyến mại

Thương nhân khi thực hiện khuyến mại cần tuân theo những nguyên tắc sau:

1.CTKM phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

2. Thương nhân thực hiện Chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến chương trình khuyến mại.

3. Thương nhân thực hiện Chương trình khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

4. Việc thực hiện chương trình khuyến mại phải đảm bảo:

a) Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác;

b) Không có sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

5. Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại theo hình thức:

  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
  • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận

3. Căn cứ pháp lý

– Luật Thương mại 2005;

– Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Xúc tiến thương mại.

Ngoài ra, quý khách hàng có thể quan tâm

Thế nào là xúc tiến thương mại?

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Khi có bất kỳ vấn đề nào cần xin cấp phép, tư vấn. Khách hàng xin liên hệ số điện thoại: 0912 264 553 hoặc đia chỉ mail: Luatthanhthai@gmai.com  để nhận được sự tư vấn và các dịch vụ pháp lý kịp thời.

 Chuyên nghiệp, nhanh gọn, chính xác là thước đo, Thành công của khách hàng là kết quả.

Tin liên quan