Hợp đồng – giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp

Trong những năm gần đây  khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới “gọi tắt WTO”  đã mở ra cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam hội nhập và phát triển với các nước trong khu vực. Đồng thời Việt Nam cũng không ngừng tham gia ký kết các hiệp định […]