Cấp giấy phép cho cá nhân, tổ chức ra nước ngoài biểu diễn

Hiện nay, việc giao lưu văn hóa, kinh tế giữa các quốc gia diễn ra mạnh mẽ. Chính vì vậy, nhu cầu của các nghệ sĩ, ca sĩ mong muốn ra nước ngoài biểu diễn ngày càng tăng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện nay, việc các nghệ sĩ, ca sĩ ra […]