Dịch vụ xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho siêu thị mini

Bạn đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho siêu thị mini của mình. Tuy nhiên trong quá trình kinh doanh bạn có thay đổi thông tin. Khi đó bạn cần thực hiện thủ tục thay đổi.

Nội dung tham khảo liên quan:

– Tiêu chuẩn phân hạng siêu thị kinh doanh tổng hợp tại Việt Nam như thế nào?

– Tư vấn thủ tục mở siêu thị mini nhanh chóng

– Thủ tục cấp giấy chứng nhận ATTP với cơ sở chế biến thực phẩm trong siêu thị

1. Căn cứ pháp lý

– Theo quy định tại Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính và Thông tư 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính

– Luật An toàn thực phẩm 2010;

– Nghị định 15/2018/NĐ-CP;

Thông tư số 43/2018/TT-BCT

2. Trình tự thực hiện

Bước 1: Siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương nộp hồ sơ.
Bước 2:  Tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ thụ lý hồ sơ tổ chức thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung.
+ Quá 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không phản hồi thì hồ sơ không còn giá trị.
Bước 3: Thẩm định thực tế đối với trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực.
Bước 4: Cấp giấy chứng nhận:
Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, Sở Công Thương cấp lại giấy chứng nhận cho cơ sở.
Hiệu lực của Giấy chứng nhận cấp lại được tính theo thời hạn của Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó.

3. Thời gian giải quyết

– Trường hợp bị mất, hỏng; thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh; thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
– Trường hợp thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

4. Hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho siêu thị mini

4.1 Trường hợp cấp lại do mất/hỏng:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

4.2 Trường hợp thay đổi thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
– Bản sao có xác nhận của cơ sở  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã được cấp;

4.3 Trường hợp thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
2. Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã được cấp;
3. Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp
4. Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm/Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở.

4.4 Trường hợp thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực

Hồ sơ như cấp mới lần đầu, gồm:
1. Đơn đề nghị cấp/cấp lại (theo mẫu) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm;
2. Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ bảo đảm điều kiện ATTP (theo mẫu).
3. Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm/Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
4. Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đủ sức khỏe/Danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

Trên đây là những tư vấn sơ bộ của Luật Thành Thái. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ theo hotline: 0369 131 905 hoặc luatthanhthai@gmail.com. Facebook: Luật Thành Thái

Luật Thành Thái rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng!

Tin liên quan