Điều kiện để được cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại là những loại chất thải mà khi xả thải ra môi trường gây tác động đến môi trường, có thể làm ô nhiễm môi trường sống của con người và động vật. Vì thế, Nhà nước, Bộ tài nguyên và môi trường phải thực hiện việc quản lý việc tổ chức, cá nhân xả chất thải nguy hại ra môi trường. Trong đó, họ cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định mới được phép xả chất thải nguy hại. Luật Thành Thái sẽ cung cấp cho các bạn những điều kiện để được cấp phép xử lý chất chất thải nguy hại ra môi trường trong chuyên mục giấy phép môi trường để các bạn biết rõ hơn và đáp ứng những điều kiện cần thiết nếu muốn được cấp loại giấy phép này.

Điều kiện để được cấp phép xử lý chất thải nguy hại

Theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu thì tổ chức, cá nhân được cấp phép xử lý chất thải nguy hại khi đạt những điều kiện sau:

1, Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại hoặc văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp gồm : Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; văn bản thẩm định bản kê khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường; phiếu thẩm định đánh giá tác động môi trường; hoặc giấy tờ tương đương với các văn bản này; Đề án bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động.

2. Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại đạt tiêu chuẩn, thuộc các quy hoạch có nội dung về quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Các hệ thống và thiết bị xử lý chất thải nguy hại , bao bì, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển, phương tiện vận chuyển phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.

4. Các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

5. Cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải có đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu như sau:

  •  Một cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải có ít nhất 02 người có trình độ chuyên môn liên quan đến môi trường hoặc hóa học và được cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại. Họ phải đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của có sở. 
  • Một trạm trung chuyển chất thải nguy hại phải có ít nhất 01 (một) người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành chuyên môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học;
  • Nhân sự tại cơ sở phải được đóng bảo hiểm xã hội, y tế đầy đủ; có hợp đồng lao động dài hạn trong trường hợp không có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không thuộc ban lãnh đạo hoặc biên chế của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại;
  • Có đội ngũ vận hành và lái xe được đào tạo, tập huấn bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, hệ thống, thiết bị.

6. Có quy trình vận hành an toàn các phương tiện,thiết bị, hệ thống, vận chuyển và xử lý (kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng) chất thải nguy hại trước khi đem ra môi trường.

7. Có phương án bảo vệ môi trường trong đó bao gồm: Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; kế hoạch an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho nhân viên; kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố; kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ; chương trình quan trắc môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại.

8. Có kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động xử lý chất thải của cơ sở.

Tuy nhiên, trên thực tế, tùy vào quy mô hoạt động của cơ sở mà Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định các yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý đối với từng cơ sở, trên đây là những điều kiện chung và cơ sở cần đáp ứng để được cấp phép xử lý chất thải nguy hại.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn, giải đáp, thực hiện thủ tục cấp phép môi trường, khai thác nước dưới đất, cấp phép khai thác khoáng sản, .. và các dịch vụ cấp phép môi trường khác, các bạn vui lòng liên hệ Hotline: 0977.184.216 để được tư vấn một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Tin liên quan