Điều kiện về PCCC theo yêu cầu của người đứng đầu cơ sở

Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Luatthanhthai.vn chuyên tư vấn thủ tục xin Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, cung cấp hồ sơ xin Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, đại diện khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước để đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa chá1. Căn cứ pháp lýy cho khách hàng.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi ngày 22/11/2013;

– Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

– Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

– Thông tư số 150/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

luatthanhthai-pccc

2. Trình tự và thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy

Đối tượng thực hiệnCác cơ sở được quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP “Quy định về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện”, Thông tư số 33/2010/TT-BCA “Quy định cụ thể về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện” và văn bản quy phạm pháp luật của một số lĩnh vực quản lý nhà nước như y dược tư nhân, rượu…) khi có đơn đề nghị của người đứng đầu cơ sở.
Trình tự thực hiện1. Thực hiện của tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm tra các điều kiện về PCCC

1.1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị kiểm tra các điều kiện về PCCC đầy đủ thành phần và đảm bảo tính pháp lý theo quy định.

1.2: Nộp hồ tại bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc Cảnh sát PC&CC.

1.3: Phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC tiến hành kiểm tra các điều kiện về PCCC của cơ sở và đến nhận biên bản kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC sau 01 ngày  kể từ ngày ký biên bản kiểm tra.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đề nghị kiểm tra các điều kiện về PCCC;

– Quy định, nội quy, phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC trong cơ sở;

– Sơ đồ bố trí công nghệ, hệ thống kỹ thuật; quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có).

–  Bản thống kê các phương tiện PCCC; phương tiện, thiết bị cứu người cơ sở đã trang bị;

– Quyết định thành lập Đội PCCC cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về PCCC.

– Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt; phương án chữa cháy của cơ quan Cảnh sát PCCC .

– Hồ sơ thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC.

 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Dịch vụ xin giấy phép đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.

3.1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng những vấn đề liên quan;

3.2. Luật Thành Thái sẽ tiến hành soạn hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan;

3.3. Thay mặt và đại diện cho Quý khách hàng tiến hành để nộp hồ sơ;

3.4. Theo dõi, bổ sung hồ sơ , thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho Quý khách hàng;

3.5. Nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy;

3.6. Soạn thảo Đơn khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (Nếu có);

Công ty Luật Thành Thái chuyên tư vấn thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy (PCCC), cung cấp hồ sơ xin Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, đại diện khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước để đẩy nhanh việc cấp Giấy phép PCCC cho khách hàng.

Tin liên quan