Xin cấp giấy phép bán buôn, bán lẻ, bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

Rượu là mặt hàng hạn chế kinh doanh, chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép Quý khách mới được phép kinh doanh. Để xin cấp giấy phép kinh doanh rượu, cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý nhất định như ngành nghề kinh doanh, địa điểm trụ sở, kho hàng … Luật Thành Thái xin gửi tới Quý khách các thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn, bán lẻ, bán rượu tiêu dùng tại chỗ để Quý khách tham khảo.

1. Căn cứ pháp lý xin cấp giấy phép bán buôn, bán lẻ, bán rượu tiêu dùng tại chỗ

– Luật thương mại 2005.

– Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.

2. Thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn rượu

2.1 Điều kiện bán buôn rượu

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật.

2. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.

3. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

4. Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.

5. Có văn bản giới thiệu, hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất/phân phối/bán buôn rượu khác.

6. Bảo đảm tuân thủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

2.2 Hồ sơ xin cấp giấy phép bán buôn rượu

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu.

2. Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu và bán rượu tiêu, dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.

4. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

5. Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ; bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của doanh nghiệp xin cấp phép.

6. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

a) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

b) Bn sao Giy pp sn xuất rượu, Giy phép phâphối hoặc Giấy phép bán buôn rượu ca các nhà cung cấp rượu.

7. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

3. Thủ tục xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu

3.1 Điều kiện xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

3. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

4. Có văn bản giới thiệu, hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất/phân phối/bán buôn rượu.

5. Bảo đảm tuân thủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

3.2 Hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyn sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

4. Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

5. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

6. Bản cam kết tuân thủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

4. Thủ tục xin cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

4.1 Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa ch rõ ràng.

3. Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

4. Bảo đảm tuân thủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

5. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

4.2 Hồ sơ xin cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

4. Bản sao văn bản giới thiệu, hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất/phân phối/bán buôn/bán lẻ rượu khác,

5. Bảo cam kết tuân thủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Luật Thành Thái còn cung cấp các dịch vụ có liên quan như tư vấn thủ tục:

Xin cấp Giấy phép phân phối sản phẩm rượu;

– Xin cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

Tư vấn mở siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện ích;

Hãy liên hệ với chúng tôi theo SĐT: 0369 131 905 hoặc địa chỉ email: luatthanhthai@gmail.com để nhận được sự tư vấn kịp thời, dịch vụ nhanh gọn, chính xác.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

Tin liên quan