Điều kiện xin cấp giấy phép bán buôn rượu

Để xin cấp giấy phép bán buôn rượu, các doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý nhất định như ngành nghề kinh doanh, địa điểm trụ sở, kho hàng, phương tiện vận tải, … Các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các vấn đề này trước khi nộp đơn xin cấp giấy phép bán buôn rượu để đảm bảo vấn đề thủ tục pháp lý.

Điều kiện xin cấp giấy phép bán buôn rượu
                                               Điều kiện xin cấp giấy phép bán buôn rượu – LH: 0961 961 043

Các điều kiện xin cấp giấy phép bán buôn rượu:

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;
Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên);
Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu;
Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;
Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển;

Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu Việt Nam đồng trở lên);

Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

Các doanh nghiệp chỉ được thực hiện hoat động này sau khi xin giấy phép bán buôn rượu. Thủ tục được cấp phép bởi Sở Công thương nếu bán buôn rượu trong phạm vi một tỉnh và được cấp phép bởi Bộ Công thương nếu bán buôn rượu trong phạm vi hai tỉnh trở lên. Xem chi tiết các hồ sơ thủ tục tại bài viết sau:

Tư vấn và dịch vụ cấp giấy phép bán buôn rượu trong phạm vi một tỉnh

Tư vấn và dịch vụ cấp giấy phép bán buôn rượu trong phạm vi hai tỉnh trở lên

Căn cứ pháp lý:

– Luật thương mại 2005

-Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất kinh doanh rượu

-Thông tư 60/2014/TT-BCT hướng dẫn nghị định 94/2012 về sản xuất và kinh doanh rượu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.

Tin liên quan