Gia hạn giấy phép chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

Trong thời buổi kinh tế thị trường, áp lực công việc ngày càng tăng, do đó nhu cầu du lịch sau những ngày làm việc  căng thẳng là nhu cầu tất yếu của con người. Nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành được mở ra. 

1. Điều kiện thực hiện

1.1. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài được gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh khi có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam;

1.2. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài được gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh khi doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp theo pháp luật nơi doanh nghiệp thành lập;

1.3. Doanh nghiệp du lịch nước ngoài được gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh khi không vi phạm các điều cấm quy định trong Luật Du lịch và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian hoạt động tại Việt Nam.

2. Hồ sơ

2.1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ngoài ký (theo mẫu);

2.2. Bản gốc giấy phép thành lập chi nhánh đã được cấp

Gia hạn giấy phép chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài
Gia hạn giấy phép chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

3. Công việc Luật Thành Thái thực hiện

3.1. Soạn thảo hồ sơ;

3.2. Thay mặt, đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính Sở văn hóa Thể thao và Du lịch;

3.3.  Nhận phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

3.4.  Nhận thông báo bổ sung hồ sơ (Nếu có).

3.5.  Đại diện khách hàng  nhận kết quả tại Sở văn hóa Thể thao và Du lịch

4. Căn cứ pháp lý:

4.1. Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

4.2. Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.

4.3.  Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, ngày 04/1/2012 sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/2/2012.

4.4. Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

4.5. Thông tư số 48/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.

4.6. Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

Tin liên quan