Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

Trong những năm gần đây Việt Nam đã và đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới, xu thế hội nhân đó đã tạo cơ hội không nhỏ cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài. Do vậy các doanh nghiệp, Văn phòng đại diện được thành lâp tại Việt Nam ngày một nhiều, tuy nhiên giấy phép thành lập văn phòng đại diện chỉ có giá trị pháp lý trong một khoảng thời gian nhất định. Vì thế các doanh nghiệp,tổ chức có nhu cầu sử dụng tiếp giấy phép mở văn phòng đại diện thì phải thực hiện thủ  tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

1. Công việc Luật Thành Thái thực hiện:

1.1. Soạn thảo,chuẩn bị hồ sơ

1.2.  Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ Sở Công Thương .

2. Hồ sơ:

2.1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu) hoặc đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu);

2.2. Báo cáo tài chính có kiểm tóan hoặc tài liệu có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngòai trong năm tài chính gần nhất.

2.3. Báo cáo hoạt động của Văn phòng Đại diện..

2.4. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện đã được cấp.

3. Căn cứ pháp lý:

3.1. Nghị định 72/2006/NĐ-CP hướng dẫn luật thương mại về văn phòng đại diện,chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3.2. Thông tư 11/2006/TT-BTM hướng dẫn nghị định 72/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện,chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

Tin liên quan