Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

Luật Thành Thái cung cấp dịch vụ Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí.

Bài viết liên quan:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
– Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;
– Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
– Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
– Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

2. Điều kiện Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí.

– Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
– Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.
– Đáp ứng các tiêu chí:
+ Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
+ Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
+ Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;
+ Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.
– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.

3. Trình tự, thủ tục

3.1 Thời gian:

28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.2 Trình tự:

– Nộp hồ sơ đến Sở Công Thương (SCT) nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.
– Trong 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận, SCT thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có).
– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ SCT nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính có trách nhiệm xem xét việc đáp ứng điều kiện.
+ Trường hợp không cấp Giấy phép, SCT phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
+ Trường hợp đáp ứng điều kiện, SCT gửi hồ sơ, văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương.
– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương xem xét ra văn bản chấp thuận. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, SCT cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp Bộ Công Thương từ chối, SCT có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3.3 Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
– Bản giải trình có nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ;
-Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

Ý kiến của Luật Thành Thái, văn bản pháp luật được trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0369 131 905 / 0961 961 043; hoặc email: luatthanhthai@gmail.comLuật Thành Thái chúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn và phục vụ tận tình.

Tin liên quan