Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Trong xu thế mở cửa nền kinh tế, Việt Nam là thị trường thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là kinh doanh ngành bán lẻ. Nghị định 09/2018/NĐ-CP được ban hành, quy định trực tiếp về việc lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho thương nhân nước ngoài. Với bài viết này, Luật Thành Thái tóm lược các nội dung để Qúy khách nắm được hồ sơ thủ tục xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Bạn có thể tham khảo thêm:

– Thủ tục pháp lý kinh doanh chuỗi siêu thị mini, cửa hàng tiện ích

– Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

– Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2016.

– Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Yêu cầu, điều kiện cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

– Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ.

– Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

– Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Bạn xin cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ tại Sở Công Thương nơi đặt trụ sở chính.

3. Hồ sơ cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

– Bản giải trình có nội dung:

+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: địa chỉ cơ sở; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực dùng lập cơ sở bán lẻ. Giải trình việc đáp ứng điều kiện về địa điểm. Kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

+ Kế hoạch kinh doanh: Trình bày kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường; nhu cầu lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội.

+ Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên. Giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

– Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

– Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có). Giấy phép kinh doanh.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Quy trình cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài

– Trong 03 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu chưa đủ và hợp lệ.

– Trong 10 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện lập cơ sở bán lẻ.

a) Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản nêu rõ lý do;

b) Trường hợp đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản ly ý kiến Bộ Công Thương (BCT).

– Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, BCT có văn bản chấp thuận. Trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

– Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của BCT, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

5. Dịch vụ xin Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của Luật Thành Thái

Đến với chúng tôi bạn sẽ được hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến việc xin Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất.

Bước 1: Tư vấn sơ bộ về các điều kiện, thủ tục, hồ sơ để Quý khách biết được các điều kiện đơn vị mình đang có, còn thiếu…

Bước 2: Trao đổi và ký kết hợp đồng dịch vụ giữa hai bên;

Bước 3: Luật Thành Thái tiến hành soạn thảo hồ sơ. Quý khách hàng thanh toán 70% giá trị hợp đồng;

Bước 4: Luật Thành Thái gửi hồ sơ và hướng dẫn Quý khách ký đóng dấu;

Bước 5: Luật Thành Thái tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Công thương nơi Quý khách đặt trụ sở chính;

Bước 6: Theo dõi tình trạng thụ lý hồ sơ, sửa đổi bổ sung hồ sơ (nếu có). Hướng dẫn chuẩn bị và cùng Quý khách tiếp đoàn kiểm tra điều kiện tại cơ sở bán lẻ;

Bước 7: Hoàn thiện biên bản kiểm tra cơ sở bán lẻ và Gửi cơ quan cấp Giấy phép;

Bước 8: Nhận kết quả, bàn giao Quý khách cùng hóa đơn GTGT, đề nghị thanh toán, thanh lý hợp đồng. Quý khách hàng thanh toán 30% giá trị hợp đồng và VAT (nếu có);

Bước 9: Trong quá trình hoạt động, Luật Thành Thái sẽ theo dõi, thông báo tới Quý khách những nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước.

Liên hệ hỗ trợ trực tiếp: 0369 131 905
Hoặc gửi Email: luatthanhthai@gmail.com.

Bạn sẽ được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Tin liên quan