Giấy phép tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế

Thủ tục pháp lý trong việc xin Giấy phép tổ chức hội thảo quốc tế luôn là công việc tốn rất nhiều thời gian của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Nắm bắt được những khó khăn đó, Luật Thành Thái xin chia sẻ những thủ tục về việc cấp giấy phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế như sau:

  1. Quá trình thực hiện

1.1. Các cơ quan, tổ chức của Hà Nội có chức năng tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận 1 cửa của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

1.2 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức theo phiếu hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.

2.Hồ sơ

2.1. Công văn xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;

2.2. Chương trình hội thảo;

2.3. Các tài liệu liên quan đến hội nghị, hội thảo quốc tế.

2.4. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.5. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan chức năng liên quan (nếu có)

* Chú ý: Đối với các hội thảo về tư vấn du học, hồ sơ cần bổ sung:

2.6. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc do Sở Giáo dục và đào tạo cấp.

Tin liên quan