Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ đăng ký được quy định cụ thể tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP Quy định về đăng ký doanh nghiệp và được hướng dẫn bởi Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Sau khi nhận được hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp
                 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp – LH: 0912.264.553

Tuy nhiên, đôi khi thông tin trong hồ sơ đăng ký kinh doanh đúng và đầy đủ những thông tin nhưng trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thông tin lại sai so với hồ sơ gốc. Khi phát hiện thông tin sai lệch với thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện hoạt động gửi Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP được hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Theo đó:

“Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị hiệu đính thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II-14 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị, kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị của doanh nghiệp nếu thông tin trong Giấy đề nghị của doanh nghiệp là chính xác.”

Trong trường hợp doanh nghiệp không tiến hành hiệu đính thông tin kịp thời sẽ dẫn tới những hệ quả không đáng có trong quá trình thực hiện kinh doanh cũng như tiến hành thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước. Bởi vậy, doanh nghiệp cần phải kiểm tra thông tin một cách chính xác khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tiến hành hiệu đính thông tin kịp thời khi phát hiện sai sót.

Bên cạnh đó, trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ và đúng thông tin theo quy định của pháp luật, tránh trường hợp sai sót không đáng có. Đồng thời, từ phía cơ quan đăng ký kinh doanh cũng cần nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như cẩn thận hơn trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Văn bản pháp luật:

Luật Doanh nghiệp 2014

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Tin liên quan