Hồ sơ đăng ký kiểm dịch tạm nhập tái xuất đối với động vật, sản phẩm động vật

Đối với sản phẩm động vật, sản phẩm động vật khi tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam đều phải làm thủ tục kiểm dịch động vật. Luật Thành Thái sẽ tư vấn cho Quý khách hàng về thủ tục đăng ký kiểm dịch tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

I. Căn cứ pháp lý:

– Luật Thú Y 2015.

– Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

II. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch:

a) Văn bản đề nghị hướng dẫn kiểm dịch theo mẫu 04 TS (mẫu 05 TS đối với hàng nhập, xuất kho ngoại quan) Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

b) Bản sao Hợp đồng thương mại có xác nhận của doanh nghiệp;

c) Bản sao Giấy phép theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này;

d) Bản sao Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định có xác nhận của doanh nghiệp;

đ) Bản sao Giấy phép quá cảnh hàng hóa theo quy định có xác nhận của doanh nghiệp;

e) Bản sao Giấy phép tạm nhập tái xuất hàng hóa theo quy định có xác nhận của doanh nghiệp;

g) Bản sao Quyết định thành lập kho ngoại quan có xác nhận của doanh nghiệp, trường hợp thuê kho thì phải có Hợp đồng thuê kho ngoại quan có xác nhận của doanh nghiệp (đối với hàng nhập, xuất kho ngoại quan).

III. Cơ quan thực hiện:

– Chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch đến Cục Thú y.

– Hình thức gửi hồ sơ: Gửi qua trang web thủ tục hàng chính công.

IV. Các dịch vụ Công ty TNHH Thành Thái Và Đồng Nghiệp thực hiện

Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ:

    ….

Ngoài ra, Công ty TNHH Thái Thái và Đồng Nghiệp sẽ giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng khi có nhu cầu kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tại Việt Nam. Công ty TNHH Thành Thái và Đồng Nghiệp luôn lấy kết quả của quý khách là mục tiêu, sự hài lòng của khách hàng là thước đo. Mọi sự thắc mắc về kiểm dịch động vật xin liên hệ với chúng tôi.

.

Tin liên quan