Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm gồm những gì?

Quý khách muốn sản xuất hóa chất, chế phẩm nhưng chưa biết hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm gồm những gì? Hãy liên hệ với Luật Thành Thái để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.

Công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm

1. Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm gồm có:

– Văn bản công bố;

– Bản kê khai nhân sự theo mẫu;

– Văn bản phân công người chuyên trách về an toàn hóa chất do người đại diện theo pháp luật của cơ sở ban hành .

– Sơ đồ mặt bằng, nhà xưởng, kho. Trường hợp sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật về hóa chất, phải bổ sung thêm giấy tờ chứng minh tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn của Bộ Công thương.

– Danh mục trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất và ứng phó sự cố hóa chất;

– Bảng nội quy về an toàn hóa chất;

– Danh mục các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

– Bảng nội quy về an toàn hóa chất;

– Danh mục các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc kê hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất;

2. Yêu cầu đối với hồ sơ

– Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất làm thành 01 bộ bản giấy kèm bản điện tử định dạng PDF;

– Các tài liệu trong hồ sơ phải in rõ ràng, sắp xếp theo trình tự quy định. giữa các phần có phân cách, có trang bìa và danh mục tài liệu;

– Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ bản kê khai nhân sự và văn bản phân công người chuyên trách về an toàn hóa chất;

– Các giấy tờ khác tại mục 1 phải có xác nhận của cơ sở sản xuất.

3. Công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm

Cơ sở sản xuất nộp hồ sơ trực tiếp hoặc bưu điện đến Sở y tế.

– Thủ tục công bố trực tiếp:

Trước khi thực hiện sản xuất  chế phẩm, người đại diện theo pháp luật gửi hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đến Sở Y tế nơi có cơ sở sản xuất.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ Sở y tế cấp phiếu tiếp nhận.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc Sở Y tế có trách nhiệm công khai thông tin: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cơ sở sản xuất; tên người chuyên trách về an toàn hóa chất; tên người điều hành sản xuất….

4. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất chế phẩm

– Cập nhật thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm trong 15 ngày kể từ ngày có 1 trong các thay đổi sau:

STTNỘI DUNG THAY ĐỔIHỒ SƠ
1Thay đổi về nhân sự:– Văn bản đề nghị cập nhật thông tin công bố đủ điều kiện;

Giấy tờ chứng minh viêc thay đổi nhân sự

2Thay đổi nhà xưởng, kho – Văn bản đề nghị cập nhật thông tin công bố đủ điều kiện;

–  Giấy tờ chứng minh viêc thay đổi nhà xưởng, kho.

3Thay đổi về trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất và ứng cứu sự cố hóa chất, chế phẩm:Văn bản đề nghị cập nhật thông tin công bố đủ điều kiện;

Giấy tờ chứng minh viêc thay đổi nhân sự;

4Thay đổi tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ– Văn bản đề nghị cập nhật thông tin công bố đủ điều kiện.

– Trường hợp cơ sở chuyển địa điểm hoặc bổ sung nhà xưởng sản xuất trong cùng một địa bàn tỉnh thì phải thực hiện lại thủ tục công b đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

– Trường hợp cơ sở sản xuất thay đổi địa điểm sản xuất từ tỉnh này sang tỉnh khác thì phải thông báo với Sở Y tế nơi cơ sở sản xuất đã thực hiện việc công b đủ điều kiện sản xuất trong thời hạn 15 ngày, k từ ngày chuyn địa điểm sản xuất.

CÔNG TY TNHH THÀNH THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP

Địa chỉ : Phòng 201, Tầng 2 Tòa B10B, đường Nguyễn Chánh, phường Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 0369 131 905                  Email: luatthanhthai@gmail.com

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!

Tin liên quan