Mức giảm giá đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

LUẬT THÀNH THÁI – HOTLINE 081 439 3779

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, các thương nhân ngày càng chú trọng thực hiện các chương trình khuyến mại. Thông qua hoạt động này, thương nhân sẽ dành cho khách hàng những lợi ích nhất định, có thể là lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần, qua đó, thu hút khách hàng mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ của mình. Khuyến mại có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó, giảm giá là hình thức phổ biến nhất. Tuy nhiên, để tránh xảy ra tình trạng lạm dụng giảm giá để thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh, pháp luật đưa ra quy định về mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Nhằm giúp các thương nhân tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp xin tư vấn và hướng dẫn cho quý khách hàng như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Thương mại năm 2005;

– Nghị định số  81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

2. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Theo quy định tại Điều 93 Luật Thương mại 2005: “Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó“. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP như sau:

Không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

– Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung, bao gồm:

a) Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình;

b) Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, gồm:

– Đợt Tết Âm lịch: 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch;

– Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết không được vượt quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động.

thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

LUẬT THÀNH THÁI – HOTLINE 081 439 3779

3. Các trường hợp không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện giảm giá

a) Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;

b) Hàng thực phẩm tươi sống;

c) Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Trên đây là tư vấn của Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi theo SĐT: 081 439 3779; hoặc địa chỉ email: luatthanhthai@gmail.com để nhận được sự tư vấn kịp thời, dịch vụ nhanh gọn, chính xác.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

Bài viết liên quan:

Tin liên quan