Mức phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế

Chủ thể nộp thuế có trách nhiệm nộp thuế theo đúng thời hạn quy định. Nếu chậm nộp thuế thì sẽ bị xử phạt  tính theo số ngày chậm nộp. Sau đây, Luật Thành Thái xin chia sẻ bài viết Mức phạt đối với hành vi chậm nộp thuế:

1. Mức phạt đối với khoản tiền thuế nợ

– Khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/07/2016 đến nay thì tiền chậm nộp tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. (Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13)

– Khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/07/2016 nhưng sau ngày 01/07/2016 vẫn chưa nộp:

+ Phát sinh trước ngày 01/01/2015: 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá 90 ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn 90 ngày. (Điều 106 Luật quản lý thuế sửa đổi năm 2012)

+ Phát sinh từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/07/2016: mức phạt tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp (Khoản 4 Điều 5 Luật về thuế sửa đổi 2014).

2. Số ngày chậm nộp tiền thuế

Số ngày chậm nộp tiền thuế được tính như sau:

Số ngày được tính bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật. Được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lí vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Trên đây là những tư vấn của Luật Thành Thái về mức phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào, xin vui lòng liên hệ đến Luật Thành Thái theo hotline: 081 439 3779 hoặc email: luatthanhthai@gmail.comLuật Thành Thái chúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn và phục vụ tận tình.

Có thể tham khảo thêm:

Tư vấn xin Giấy phép quảng cáo

Thủ tục cấp giấy phép bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

 

 

 

 

 

Tin liên quan