Nhà đầu tư nước ngoài xin cấp Giấy phép kinh doanh tại Việt Nam cần đáp ứng điều kiện gì?

Nhà đầu tư nước ngoài xin cấp Giấy phép kinh doanh tại Việt Nam cần đáp ứng điều kiện gì? Luật Thành Thái gửi tới Quý bạn đọc các điều kiện qua bài viết dưới đây.

1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

– Luật Đầu tư 2014.

2. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh

2.1 Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

– Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 1 năm trở lên.

2.2 Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lành thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

– Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

– Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 1 năm trở lên.

– Đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;

+ Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;

+ Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước.

+ Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

2.3 Trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Đáp ứng điều kiện như mục 2.2 trên.

2.4 Trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

– Đáp ứng điều kiện như mục 2.2 trên.

– Đối với hàng hóa là dầu mỡ bôi trơn: Xem xét cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau:

+ Sản xuất dầu mỡ, bôi trơn tại Việt Nam.

+ Sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu mỡ bôi trơn loại đặc thù.

+ Hàng hóa là gạo đường vật phẩm đã ghi hình; sách báo và tạp chí: Xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.

3. Căn cứ xem xét chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh

Bộ công thương, bộ quản lý ngành căn cứ vào nội dung sau để xem xét chấp thuận cấp giấy phép kinh doanh:

– Sự phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực của vùng, quốc gia.

– Tiến trình đàm phán mở cửa của thị trường Việt Nam.

– Nhu cầu mở cửa thị trường của Việt Nam.

– Chiến lược hợp tác với đối tác nước ngoài của Việt Nam.

– Quan hệ ngoại giao, vấn đề an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4. Nội dung, thời hạn Giấy phép kinh doanh

Nội dung Giấy phép kinh doanh gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện pháp luật;

– Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập;

– Hàng hóa phân phối;

– Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

– Các nội dung khác

Thời hạn kinh doanh

– Đối với trường hợp thuộc các mục 2.2 , 2.3, 2.4 trên thời hạn kinh doanh là 5 năm.

– Thời hạn kinh doanh cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép kinh doanh đã được cấp.

5. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

– Bản giải trình có nội dung:

+ Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng.

+ Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh, kế hoạch về nhân sự, thị trường…

+ Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên. Giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn, kèm theo tài liệu về tài chính.

+ Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính đến thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

– Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

– Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa nếu có.

Trên đây là những tư vấn sơ bộ của Luật Thành Thái. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ theo hotline: 0369 131 905 hoặc luatthanhthai@gmail.com. Facebook: Luật Thành Thái

Luật Thành Thái rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng!

Tin liên quan