Quyền và nghĩa vụ của các thương nhân bán lẻ rượu

Các thương nhân kinh doanh bán lẻ rượu cần đáp ứng những điều kiện chung về kinh doanh. Đồng thời, phải tuân theo những quy định riêng đối với tổ chức, cơ sở bán lẻ rượu. Căn xứ theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu.

                                          Giấy phép bán lẻ rượu – LH: 0961 961 043

Cụ thể, quyền và nghĩa vụ của các thương nhân bán lẻ rượu như sau:

Mua sản phẩm rượu có nguồn gốc hợp pháp.
Tổ chức lưu thông, tiêu thụ sản phẩm rượu trên thị trường theo Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu được cấp
Thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm rượu chỉ được bán sản phẩm rượu cho các thương nhân có Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu thuộc hệ thống phân phối của mình trong phạm vi địa bàn được cấp phép.
Thương nhân phân phối sản phẩm rượu được mua sản phẩm rượu từ tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc thương nhân phân phối sản phẩm rượu khác hoặc thương nhân nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài để bán cho các thương nhân bán buôn sản phẩm rượu hoặc trực tiếp tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các cửa hàng trực thuộc của thương nhân trên phạm vi địa bàn được cấp phép.
Thương nhân bán buôn sản phẩm rượu được mua sản phẩm rượu từ tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu hoặc trực tiếp tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các cửa hàng trực thuộc của thương nhân trên phạm vi địa bàn tỉnh.
Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu được mua sản phẩm rượu từ thương nhân bán buôn sản phẩm rượu để bán tại địa điểm được cấp phép.

Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu không được bán sản phẩm rượu cho người dưới 18 tuổi.

Thương nhân kinh doanh sản phẩm rượu phải niêm yết bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp và chủng loại, giá cả các loại sản phẩm rượu thương nhân đang kinh doanh tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của thương nhân.
Các thương nhân kinh doanh sản phẩm rượu phải có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng kinh doanh mua bán sản phẩm rượu.
Thương nhân kinh doanh sản phẩm rượu phải có nghĩa vụ báo cáo và đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh rượu có trách nhiệm hướng dẫn thương nhân.

Xem thêm thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu tại link này
Trên đây là quyền và nghĩa vụ của các thương nhân bán lẻ rượu ở Việt Nam. Nếu bạn còn những vướng mắc, băn khoăn, chúng tôi rất vui lòng giải đáp giúp bạn. Xin liên hệ số điện thoại: 0961 961 043 hoặc đia chỉ mail : Luatthanhthai@gmai.com  để nhận được sự tư vấn và các dịch vụ pháp lý

Tin liên quan