Quyền và nghĩa vụ của thương nhân có Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

Rượu là mặt hàng kinh doanh đặc biệt, có rất nhiều loại hình kinh doanh rượu. Trong đó bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ là loại hình mới cần xin cấp phép tại Việt Nam. Các nhà hàng, cơ sở muốn bán rượu phải xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ. Tuy nhiên sau khi được cấp Giấy phép, các cơ sở cần nắm được quyền và nghĩa vụ để thực hiện đúng quy định của pháp luật. Luật Thành Thái với nhiều Luật sư giàu kinh nghiệm sẽ chia sẻ, tư vấn để Quý khách hàng về quyền và nghĩa vụ qua bài viết sau đây.

Có thể quan tâm: Xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1. Quyền của thương nhân có Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

–  Murượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;

 – Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm bán hàng của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

2. Nghĩa vụ của thương nhân có Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

– Trước ngày 20 tháng 01 hàng năm, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo Mẫu số 09 Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

–  Trước ngày 15 tháng 02 hàng năm, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình bán rượu tiêu dùng tại chỗ năm trước trên địa bàn về Sở Công Thương theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Nghị định này.

– Trước ngày 28 tháng 02 hàng năm, Sở Công Thương có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình bán rượu tiêu dùng tại chỗ năm trước trên địa bàn về Bộ Công Thương theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Mẫu báo cáo khi được cấp Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……… ngày…. tháng….. năm……..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ NĂM………

Kính gửi: …………………….

Tên thương nhân: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………… Fax:………………………….

Giy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ số:………do…… cấp ngày….. tháng…. năm…..

Giy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại (nếu có) s……..do……….. cấp ngày…… tháng …. năm……...

 

STT

Tên nhà cung cấp

Địa chỉ trụ sở chính nhà cung cấp

Tên rượu

Nồng độ cồn

Mua trong năm

Bán trong năm

Số lượng (lít)

Tổng trị giá (nghìn đồng)

Số lượng (lít)

Tổng trị giá (nghìn đồng)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNG CỘNG

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng du (nếu có))

Trên đây là tư vấn của Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin quý khách vui lòng liên hệ Hotline 0961 961 043 để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

Bài viết liên quan:

– Thủ tục cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

– Xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tin liên quan