Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính (chương trình máy tính) là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền tác giả. Cùng với xu hướng phát triển của nền công nghiệp phần mềm toàn cầu, Việt Nam được đánh giá là một trong số các quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển mạnh. Việc đăng […]

Tư vấn thủ tục đăng ký quyền tác giả

Đăng ký quyền tác giả là một việc vô cùng cần thiết trong một xã hội hiện đại hóa hiện nay. Việc đăng ký quyền tác giả với cơ quan nhà nước là một biện pháp để đảm bảo xác định thời điểm sáng tạo của tác giả để đảm bảo quyền của tác giả […]