Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam

Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này, có tính mới đối với thếgiới và dùng làm mẫu để chếtạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Vì Bảo hộ kiểu […]

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là việc chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp tiến hành đăng ký quyền sở hữu của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, quy trình thực hiện việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào? […]