Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam

Vấn đề về bảo hộ nhãn hiệu vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn do sự phát triển phức tạp của nền kinh tế, môi trường kinh doanh khốc liệt cũng như sự hạn chế trong các quy phạm pháp luật. Để bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp cũng như quyền lợi của […]

Nhãn hiệu trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của WTO sau hơn mười năm đàm phán, quá trình hội nhập với cộng đồng thương mại toàn cầu đã diễn ra gần một thập kỷ. Cùng với bước tiến quan trọng đó, vấn đề về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là Nhãn hiệu trong […]

Tư vấn về thủ tục đăng ký nhãn hiệu

 Hiện nay, Việt Nam là nước thực hiện việc bảo hộ nhãn hiệu theo hình thức “đăng ký đầu tiên”. Điều này có nghĩa là ai tiến hành đăng ký trước thì có quyền chủ sở hữu với nhãn hiệu đó. Chính vì vậy, đăng ký nhãn hiệu là một việc vô cùng cần thiết […]