Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Quý khách đang kinh doanh thuốc lá, đã có  giấy phép bán buôn sản  phẩm thuốc lá nhưng có nhu cầu xin cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá của mình. Hãy để Luật Thành Thái tư vấn giúp bạn: Luật Thành Thái tư vấn kinh doanh thuốc lá […]

Tư vấn thủ tục cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Quý khách đang có nhu cầu kinh doanh bán buôn các sản phẩm thuốc lá mà không biết xin giấy phép như thế nào? Hãy để Luật Thành Thái tư vấn thủ tục cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cho bạn: Luật Thành Thái tư vấn cấp phép bán buôn sản phẩm […]

Thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn, bán lẻ rượu nhanh

Kinh doanh rượu tại thị trường Việt Nam là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Do vậy để  kinh doanh mặt hàng rượu Quý khách cần có Giấy phép bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu do cơ quan có thẩm quyền cấp. Sau đây, Luật Thành Thái tư vấn thủ tục xin cấp giấy […]

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh bán lẻ thuốc lá

Thuốc lá là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện, do đó, các tổ chức, cá nhân sau khi đã được cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá cần phải tuân thủ những quy định về kinh doanh nói chung. Đồng thời, phải tuân theo những quy định riêng đối với tổ chức, cơ sở […]