Hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ rượu cho thương nhân

Thị trường bán buôn, bán lẻ rượu tại Việt Nam luôn là một trong những thị trường kinh doanh hấp dẫn, thu hút đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có thể thực hiện hoạt động kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, các cơ sở kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục […]