Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh rượu tại Việt Nam

Trong quá trình thương nhân kinh doanh rượu sẽ có rất nhiều sự kiện xảy ra dẫn đến sự thay đổi thông tin trên Giấy phép kinh doanh rượu đã được cấp trước đó. Khi đó, thương nhân kinh doanh rượu phải thực hiện thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh […]

Cấp giấy phép bán lẻ rượu cho thương nhân

Rượu là một loại mặt hàng kinh doanh có điều kiện ở Việt Nam. Vì vậy, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức… thực hiện chức năng kinh doanh bán lẻ rượu cần đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật về lĩnh vực này. Cụ thể, thương nhân cần có giấy phép bán lẻ rượu […]

Tư vấn Giấy phép bán lẻ rượu cho thương nhân

Khi thực hiện thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu các doanh nghiệp, nhà bán lẻ cần lưu ý một số vấn đề như: thủ tục, các giấy tờ cần chuẩn bị, những điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu. Để có thể hoàn thành đầy đủ, chính xác nhất các giấy tờ, hồ […]