Mức đóng các loại bảo hiểm trong công ty cổ phần

Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cho người lao động khi giao kết hợp đồng lao động. Các mức đóng BHXH, BHYT, BHTN được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Tiền lương tháng của người lao động bao gồm: tiền lương, phụ cấp […]