Đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhiều doanh nghiệp nước ta đang dần thay đổi để thích nghi hơn với cơ chế thị trường đồng thời góp phần hội nhập nền kinh tế nước ta với các nước trên thế giới. Chính vì vậy mà nhu cầu thay đổi đăng […]

Bổ sung, cập nhật thông tin Công ty hợp danh

Trong trường hợp công ty hợp danh có nhu cầu bổ sung, cập nhật các thông tin: số điện thoại công ty, email, website,… công ty phải gửi thông báo lên Sở kế hoạch và đầu tư để cập nhật. Chính vì vậy, Luật Thành Thái xin chia sẻ về quy trình, thủ tục bổ […]