Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất

Cá nhân,hộ gia đình bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và các tái sản khác gắn liền với đất có nhu cầu xin cấp lại. Luật Thành Thái sẽ giúp cá...