Thủ tục cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá  

Hiện nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến thuốc lá luôn bị quản lý rất nghiêm ngặt, việc kinh doanh sẽ trở nên rất khó  khăn  khi thiếu giấy phép mua bán nguyên liệu bị mất, thất lạc, … Do đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh muốn được cấp lại […]