Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

Luật Thành Thái cung cấp dịch vụ Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn Bài viết liên quan: Quy trình thành lập công ty có vốn đầu […]

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD

Chấm dứt Chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD gây nên một số lúng túng đối với doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan. Luật Thành Thái xin cung cấp thông tin cầng thiết về thủ tục Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD như sau: I. Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp 2014 Nghị […]