Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Dựa vào nhu cầu hoạt động của Doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài có quyền chấm dứt hoạt động Chi nhánh ở Việt Nam. Trong trường hợp này, cần lưu ý: 1. Căn cứ chấm dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân nước ngoài Chi nhánh của thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt […]

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Việc tiến hành chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài sẽ có nhiều vấn đề pháp lý nảy sinh mà doanh nghiệp không thể tự mình xử lý. Luật Thành Thái với phương châm “Chuyên nghiệp, nhanh gọn, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là kết quả, chúng tôi thấu […]